Blog

Telekom

June 03, 2019

Mezun olduktan sonra Junior olarak başladığım ********* Bilişim’de bir telekom altyapısı geliştrmesi yapılacaktı. Projenin 2 ana başlığı vardı.

  • IMS (IP Media Subsystem)
  • e-MBMS (Enchanged Media Broadcast Multicast System)

Hiç bilgisi olmayanlar(ben) için çok yabancıydı ama bir o kadar da merak uyandırıcıydı. Çünkü tek bir projeden ibaret değildi. Pek çok bileşeni vardı ve bu bileşenlerin birbirleriyle entegrasyonunu kurmak gerekiyordu. Aslında bu da bir çeşit altyapıydı.

Araştırmalarımı buraya not edeceğim.

IMS

IMS Objeleri ve İşlevsellikleri

Call Session Control Functions (CSCF)

Oturum yönetimi ve yönlendirme ailesi. 4 Çeşidi vardır.

1. P-CSCF (Proxy)

IMS içindeki kullanıcılar için ilk temas noktası. Bu, UE’den gelen tüm SIP sinyal trafiğinin P-CSCF’ye gönderileceği anlamına gelir. Benzer şekilde, ağdan gelen tüm sonlandırıcı SIP sinyalleri P-CSCF’den UE’ye gönderilir.

Dört adet ana görevi vardır:

  • SIP sıkıştırması: SIP protokülü text based olduğundan mesajların boyutu hayli büyük olacaktır. UE, sıkıştırılmış sinyal mesajları almak istediğini belirtmişse, P-CSCF’in mesajları sıkıştırması gerekir.
  • IPSec: P-CSCF, SA’ların (Service Associations) korunmasından ve SIP sinyali için bütünlük ve gizli koruma uygulamasından sorumludur.
  • PCRF(Policy and Charging Rules Function) ile etkileşim: Bir operatör, politika ve ücretlendirme kontrolü uygulamak istediğinde P-CSCF, oturumu ve medyayla ilgili bilgileri PCRF’ye iletmekle görevlidir.
  • Acil durum oturum tespiti: P-CSCF, olası tüm durumlarda acil durum isteklerini tespit etme görevini üstlenir. P-CSCF’in operatör politikasına dayanarak yapılan acil durum girişimlerini reddetmesi beklenir.

2. I-CSCF (Interrogating)

Üç adet ana görevi vardır:

  • Sonraki atlama noktasının (S-CSCF veya uygulama sunucusu) adını HSS’den almak.
  • HSS’den alınan yeteneklere bilgilere göre bir S-CSCF atamak.
  • Gelen istekleri atanmış bir S-CSCF’ye veya uygulama sunucusuna yönlendirmek.

3. S-CSCF (Serving)

S-CSCF, kayıt işlemlerini yapmaktan, yönlendirme kararlarını almaktan, oturum durumlarını korumaktan ve servis profillerini depolamaktan sorumlu olduğu için IMS’nin odak noktasıdır.

Bir kullanıcı bir kayıt isteği gönderdiğinde, HSS’den kimlik doğrulama verilerini indiren S-CSCF’e yönlendirilecektir. Kimlik doğrulama verilerine dayanarak UE’ye için bir süreç oluşturur. Yanıtı aldıktan ve onayladıktan sonra S-CSCF kaydı kabul eder ve kayıt durumunu denetlemeye başlar. Bu prosedürden sonra kullanıcı, IMS servislerini başlatabilir ve alabilir. Ayrıca S-CSCF, kayıt işleminin bir parçası olarak HSS’den bir hizmet profili indirir ve kullanıcı sunar. Hizmet profili, HSS’de kalıcı olarak depolanan, kullanıcıya özel bir bilgi koleksiyonudur. Ayrıca, hizmet profili, S-CSCF’in ne tür medya politikasına başvurması gerektiği konusunda daha fazla talimat içerebilir - örneğin, bir kullanıcının yalnızca ses ve uygulama medya bileşenlerini kullanmasına izin verdiğini, ancak video medya bileşenlerini kullanamayacağını gösterebilir.

S-CSCF, tüm UE kaynaklı oturumları ve işlemleri aldığı için ana yönlendirme kararlarından sorumludur.

S-CSCF, P-CSCF üzerinden UE kaynaklı bir talep aldığında, talebi daha ileri göndermeden önce uygulama sunucularına ulaşılıp ulaşılmadığına karar vermesi gerekir. Muhtemel uygulama sunucusu etkileşiminin ardından S-CSCF, IMS’deki bir oturuma devam eder.

4. E-CSCF (Emergency)

E-CSCF, polise, itfaiyeye ve ambulansa yönelik oturumlar gibi IMS acil durum taleplerini yerine getirmek için özel bir işlevdir. E-CSCF’nin asıl görevi, acil durum talebinin yerine getirilmesi gereken bir acil durum merkezi seçmektir.